Hoşgeldiniz

İnter Dayanışma, OII Europe ve 17 Mayıs Derneği bünyesinde faaliyet gösteren bir interseks hak savunuculuğu grubudur. İnterseks görünürlüğü, sosyal hizmet, tıp, psikoloji, eğitim ve hukuk gibi alanlarda uzmanların interseks hakları üzerine bilinçlendirilmesi, interseks bireylerin güçlendirilmesi alanlarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Taleplerimiz

Malta Deklarasyonu

2013 yılında, tüm kıtalardan 30 interseks örgütünü temsil eden 34 aktivist interseks hareketinin taleplerinin çerçevesini çizen Malta Deklarasyonu’nu yayınladı.

  • Uluslararası, bölgesel ve ulusal insan hakları kurumları, çalışmalarında interseks sorunlarına görünürlük sağlamalıdır.
  • Ulusal hükümetler, İnterseks Forumu tarafından dile getirilen endişeleri ele almalı ve interseks temsilcileri ve kuruluşlarıyla doğrudan işbirliği içinde uygun çözümler üretmelidir.
  • İnterseks kişilerin mahremiyet, haysiyet, doğru ve etik temsil hakkını sağlamak için medya ajansları ve kaynakları özen göstermelidir.
  • Fon verenler interseks örgütleriyle ilişki kurmalı ve onları görünürlük mücadelesinde desteklemeli, kapasitelerini artırmalı, bilgi oluşturma ve insan haklarının onaylanmasına yardımcı olmalıdır.
  • İnsan hakları örgütleri, interseks örgütleriyle köprüler kurmaya ve karşılıklı destek için bir temel oluşturmaya katkıda bulunmalıdır. Bu, bir işbirliği ruhu içinde yapılmalıdır ve hiç kimse interseks meselelerini başka amaçlar için araçsallaştırmamalıdır.

Sık Sorulan Sorular

İnterseks SSS (Sık Sorulan Sorular)

Metin http://www.isna.org/ sitesinden yapılan çeviri yerelleştirilerek ve Türkiye İnterseks hareketinin görüşleri eklenerek yeniden düzenlenmiştir. Çeviri için Aligül Arıkan’a teşekkürler. İnterseks nedir? İnterseksin tıbbi açıklaması “anormal üreme ve cinsiyet organlarıyla doğmuş olandır.” İnterseks bireyler birçok insandan daha farklı dış cinsiyet organlarına, iç üreme organlarına ve/veya iç salgı bezlerine sahiptirler. Tek tip “interseks beden” yoktur, toplum tarafından “anormal” farz edilmenin dışında ortak çok fazla bir şeyi olmayan çok çeşitli durumları kapsar. İnterseks kişilerin ortak özellikleri biyolojileri değil tıbbileştirilme deneyimleridir. Yani, biz birden fazla genetik durumu interseks şemsiyesi altında topluyoruz, interseks dediğimiz zaman tek genetik durumdan söz etmiyoruz. İnterseks her interseks birey için bir kimlik kategorisi…

Devamını Oku