Malta Deklarasyonu

ILGA ve ILGA-Europe tarafından desteklenen Üçüncü Uluslararası İnterseks Forumu 29 Kasım – 1 Aralık 2013 tarihleri ​​arasında Malta Valletta’da gerçekleşti. Bu etkinlik, tüm kıtalardan 30 interseks örgütünü temsil eden 34 aktivisti bir araya getirdi.

1 Aralık 2013

Önsöz

İnterseks kişilerin gerçek olduğunu ve dünyadaki tüm bölgelerde ve tüm ülkelerde var olduğumuzu bildiriyoruz. Bu nedenle, interseks kişilerin kendilerini ilgilendiren sosyal, politik ve yasal değişikliklerin itici gücü olmaları için desteklenmeleri gerekmektedir.

Birinci ve İkinci Uluslararası Interseks Forumlarının ilkelerini yeniden teyit ediyor ve interseks kişilere yönelik ayrımcılığa son vermeyi ve bedensel bütünlük, fiziksel özerklik ve kendi kaderini tayin hakkını sağlamayı amaçlayan talepleri genişletiyoruz.

Talepler

 • Yasama ve diğer yollarla genital ameliyatlar, psikolojik ve diğer tıbbi tedaviler gibi yaralama ve “normalleştirme” uygulamalarına son verilmeli. İnterseks kişiler, kendi vücut bütünlüğünü, fiziksel özerkliğini ve kendi kaderini tayin hakkını etkileyen kararlarını verme yetkisine sahip olmalı.
 • Preimplantasyon genetik tanı, doğum öncesi tarama ve tedaviye ve interseks fetüslerin seçici kürtajına son verilmeli.
 • İnterseks çocukların ihmal ya da nefret nedeniyle ölümlerine ve katledilmelerine son verilmeli.
 • İnterseks kişilerin rıza dışı kısırlaştırılmasına son verilmeli.
 • Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Hastalık Sınıflandırması gibi tıbbi kılavuzlar, protokoller ve sınıflandırmalarda cinsiyet özelliklerindeki çeşitliliklerin patolojize edilmesine (hastalık olarak sınıflandırılmasına) son verilmeli.
 • İnterseks çocuklar, tüm insanlar gibi daha sonra farklı bir cinsiyet kimliğiyle özdeşleşebilecekleri bilinciyle, kadın veya erkek olarak kaydedilebilmeli.
 • Cinsiyet veya cinsiyet sınıflandırmalarının, ilgili kişilerin talebi üzerine basit bir idari prosedürle değiştirilebilmesi sağlanmalı. Tüm yetişkinler ve akil baliğ küçükler kadın (K), erkek (E), ikili olmayan veya çoklu seçenekler arasında seçim yapabilmeli. Gelecekte, ırk veya din konusunda olduğu gibi, cinsiyet hiç kimse için doğum belgelerinde veya kimlik belgelerinde bir kategori olmamalı.
 • Toplumda interseks sorunları ve interseks kişilerin hakları konusunda farkındalık yaratılmalı.
 • İnterseks kişiler, aileleri ve çevreleri için destekleyici, güvenli ve onları kutlayan ortamlar yaratılmalı, bu ortamların yaratılması kolaylaştırılmalı.
 • İnterseks kişilerin tam bilgi alma ve kendi tıbbi kayıtlarına ve geçmişlerine erişim hakkına sahip olması sağlanmalı.
 • İnterseks kişilerin refahında belirli bir rolü olan tüm profesyonellerin ve sağlık hizmeti verenlerin kaliteli hizmetler sunmak için yeterince eğitilmiş olması sağlanmalı.
 • Geçmişte interseks kişilere verilen ıstırap ve adaletsizliğin yeterli kabulü sağlanmalı ve yeterli telafi, adalete erişim ve hakikate erişim hakkı sağlanmalı.
 • Diğer hukuki düzenlemelere ek olarak interseks ayrımcılıkla mücadele mevzuatı oluşturulmalı ve kesişen ayrımcılığa karşı koruma sağlanmalı.
 • Evlenme ve aile kurma hakkı da dahil olmak üzere interseks kişilere tüm insan haklarının ve vatandaşlık haklarının sağlanması garanti edilmeli.
 • İnterseks kişilerin yasal cinsiyetlerine uygun olarak her düzeyde rekabetçi spora katılabilmeleri sağlanmalı. Aşağılanan veya unvanları geri alınan interseks sporcular, tazminat almalı ve eski durumuna geri dönmeli.
 • İnterseks kişilerin tıbbileştirilmesinin ve damgalanmasının önemli travma ve akıl sağlığı sorunlarına neden olduğu kabul edilmeli.
 • İnterseks kişilerin bedensel bütünlüğünün ve refahının sağlanması açısından, patolojik olmayan otonom psiko-sosyal ve akran desteği interseks kişilere yaşamları boyunca (kendi ihtiyaç duydukları ve istedikleri şekilde) ve ayrıca ebeveynler ve / veya bakıcılara sunulabilir.

Yukarıdakiler ışığında, Forum şunlara çağrı yapar:

 • Uluslararası, bölgesel ve ulusal insan hakları kurumları, çalışmalarında interseks sorunlarına görünürlük sağlamalıdır.
 • Ulusal hükümetler, İnterseks Forumu tarafından dile getirilen endişeleri ele almalı ve interseks temsilcileri ve kuruluşlarıyla doğrudan işbirliği içinde uygun çözümler üretmelidir.
 • İnterseks kişilerin mahremiyet, haysiyet, doğru ve etik temsil hakkını sağlamak için medya ajansları ve kaynakları özen göstermelidir.
 • Fon verenler interseks örgütleriyle ilişki kurmalı ve onları görünürlük mücadelesinde desteklemeli, kapasitelerini artırmalı, bilgi oluşturma ve insan haklarının onaylanmasına yardımcı olmalıdır.
 • İnsan hakları örgütleri, interseks örgütleriyle köprüler kurmaya ve karşılıklı destek için bir temel oluşturmaya katkıda bulunmalıdır. Bu, bir işbirliği ruhu içinde yapılmalıdır ve hiç kimse interseks meselelerini başka amaçlar için araçsallaştırmamalıdır.

Malta Deklarasyonu’nun Etkileri ve Kabulü

Bildirge, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri tarafından yayınlanan interseks insan hakları belgeleri ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Asya Pasifik Forumu ve interseks haklar hareketi ile ittifak kuran kuruluşlar da dahil olmak üzere, dünya çapında çok sayıda insan hakları kurumu tarafından alıntılanmıştır.

Malta, 2015 yılında interseks bebekleri ve çocukları rıza dışı tıbbi müdahalelerden korumak için dünyada bir ilk olan mevzuatı kabul etti.

Mart 2017’de Malta bildirgesi, Avustralya ve Yeni Zelanda interseks topluluk kuruluşları ve diğerleri tarafından yayınlanan bir fikir birliği olan “Darlington Bildirisi” ile kabul edildi. Bildirgede, çocuklar üzerinde ertelenebilir interseks tıbbi müdahalelerin suç sayılması, cinsiyetin yasal sınıflandırmasına son verilmesi ve akran desteğine erişimin iyileştirilmesi de dahil olmak üzere yasal reform çağrısında bulunuluyor.

Bu metin ilk olarak https://oiieurope.org/malta-declaration/ adresinde yayınlanmış ve buradan alınarak Türkçeleştirilmiştir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s