Genel

İnterseks ve spor

Cinsiyet testi ve hormon tedavisi zorunluluğu gibi haksız uygulamalar interseks bireyleri spor alanından uzaklaştırmaya hizmet ediyor, sporcular üzerinde pek çok olumsuz etki yaratıyor.

Genel

Arkadaşlar için interseks

Arkadaşınızın mahremiyetine ve güvenine saygı duymak son derece önemlidir. Birinin size interseks olarak açılması son derece kişisel bir ifşadır ve bu diğer insanlarla paylaşmaktan çekindiği bir şey olabilir.

Genel

İnterseksin patolojikleştirilmesinin tarihi ve bugünü

Uzun insanlık tarihi boyunca bazı noktalarda mutlaka aksini gösteren olaylar yaşanmışsa da, tıbbi teknolojiler gelişene kadar intersekslerin – en azından kurumsal ve sistematik şekilde – patolojikleştirildiğini tam olarak söyleyemeyiz. Bugün 21. yüzyıla ait son teknoloji tıbbi tekniklerle yapılan müdahalelerse zihniyet bakımından ne yazık ki Nazi tıbbıyla aynı seviyede.