İnterseksler için sağlık hizmetlerinin çehresini değiştiren 9 doktorla tanışın

“Tıbbi şiddete direnebiliriz ve direnmeliyiz. Yapısal eşitsizliklerden en çok etkilenen topluluklar için şifa alanlarını yaratmak için birlikte çalışabiliriz ve çalışmalıyız.”

Belgin Günay, Hans Lindahl’ın yazısını KaosGL.org için Türkçeleştirdi.

Her gün intersekslerin bedensel özerkliği için çalışan doktorlara minnettarız. İşte bize umut veren 9 kişi.

İnterseks topluluklarının çok fazla üyesi hayatının bir noktasında tıbbi zarar görmüş durumda. Birçoğu, daha konuşacak yaşa gelmeden hayatlarını değiştiren bebek genital ameliyatlarının etkilerine katlanıyor. Bazı interseks yetişkinler, bu deneyimler nedeniyle tüm sağlık hizmeti etkileşimlerinden korkarak ve güvenmeyerek büyüyorlar. Bu acı bir gerçek ve interACT’ın çalışmasının odak noktası. Ayrıca değişim için yanımızda çalışmaya kendini adamış doktorlar olduğunu da biliyoruz.

interACT, zararlı tıbbi uygulamalara karşı geri adım atan doktorları desteklemek için yorulmadan çalışıyor. Bir yerlerde dinlemek isteyen ve interseks kişilere bedenleri hakkında kendi seçimlerini yapmaları gerektiğine inanan doktorlar var. İşte onların hikayelerinden bazıları.

Dr. Ilene Wong, Vicdanın Sesi

Bir ürolog ve interseks savunucusu olan Dr. Ilene Wong pek çok yönden öne çıkıyor. Kaç cerrah bir hatayı fark eder ve istemeden özür diler? Bunlardan kaçı bunu alenen yapıyor? Hem de ulusal medyada!

Dr. Wong, genç bir kızın inmemiş testislerini almak için bir ameliyat yaptıktan sonra, yaptığı şeyin pek doğru olmadığını hissetti. Hastasına vücudu hakkında ne kadar az bilgi verildiğini ve böyle bir ameliyatın ciddi etkilerini düşünmeden duramadı (En önemlisi, menopoza girme ve ömür boyu harici hormon replasman tedavisine ihtiyaç duyma). Dr. Wong, mesleğinin standartlarını izlemişti ancak standartlar yanlıştı.

Artık interACT Yönetim Kurulu üyesi olan Dr. Wong, İnsan Hakları İzleme Örgütü ile birlikte sorunu açıklayan bir video oluşturdu. Bahsi geçen operasyondan beri bu konuyla yakından ilgileniyor. LGBTQIA + ve insan hakları savunucuları, interseks bir kişinin kendi tıbbi kararlarını alma hakkını koruyan mevzuatı desteklemek için Kaliforniya Tabipler Birliği’ne karşı çıktığında, Dr. Wong onlara destek olmak için uçağa ilk atlayanlardan biriydi. Kaliforniya eyalet senatosunun üyelerini eğiten bir uzman olarak geçirdiği sürede, çocukluk çağı genital ameliyatlarının gerekliliği hakkındaki yanlış bilgileri ortadan kaldırmaya yardımcı oldu.

Dr. Wong, ürolog olmasının yanı sıra gün geçtikçe bir hak savunucusu olarak ilerlerken, geceleri de genç bir yetişkin yazar olarak ikili bir hayat yaşıyor. İlk romanı None of the Above, interseks bir gencin vücuduyla ilgili gerçeği öğrenmesinin hikayesini anlatıyor. Kitap, modası geçmiş tıbbi uygulamaların interseks kişilere verdiği zararları binlerce genç okuyucuya – aralarında pek çok doktor adayı da var – duyurdu.

“Kelimeler önemlidir. Doktorların zor kararları çerçevelerken kullandıkları dil, intersekslerin damgalanmasını ve korkuyu güçlendirebilir. Ayrıca tıp alanında çalışan diğer kişilerin hastaları için savunucu olarak ne kadar etkiye sahip olabileceklerini bilmelerini diliyorum.”

Dr. Arlene Baratz, Topluluk Araştırmaları Kahramanı

İki interseks çocuk annesi ve interseks toplum araştırmalarında lider olan Dr. Arlene Baratz, bir meme radyoloğu ve interACT’ın kurucu yönetim kurulu üyesi. ABD interseks hareketinde tıbbi bir müttefik olarak liderliği 20 yıldan fazla. Dr. Baratz aynı zamanda iki interseks çocuğun annesi.

Dr. Baratz, interACT’ın Tıp ve Araştırma Politikası Komitesine başkanlık ediyor. Son olarak 2020’de gerçekleştirilen interseks yetişkinlerin sağlık verileriyle ilgili çığır açan çalışmanın ortak yazarı olarak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki interseks araştırmalarında çok önemli bir rol oynuyor. Sayısız çalışmanın ortak yazarı veya danışmanı olan Dr. Baratz, topluluk için sarsılmaz bir ses. İlgili her ortamda mutlaka şu soruyu sorar: “İnterseks insanlar dahil mi?”

Destek, Dr. Baratz’ın felsefesinin merkezinde yer alıyor. Ayrıca, sayısız interseks kişiye ve onları sevenlere tavsiyelerde bulunduğu en büyük ABD interseks destek grubu olan interConnect’te Tıbbi ve Araştırma İşleri Koordinatörü olarak görev yapıyor. Dr. Baratz, interseks topluluğu üyelerini ve hizmet sağlayıcıları bir araya getiren CME (Sürekli Tıp Eğitimi) programları tasarlıyor. Topluluğumuzda bir dayanak noktası oldu ve tıp camiasındaki diğerlerini bedensel özerklik savunmasına getirmede inanılmaz bir etkisi oldu.

“Klinisyenlerin, farklı cinsiyet gelişimine sahip kişilerin ve ailelerinin erken ameliyat olmadan mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürebileceklerini bilmelerini dilerdim. Bu nüfusa hizmet eden onlarca yıllık deneyime sahip biri olarak, toplumun gücü ve psikososyal desteğin birincil müdahaleler olduğunu biliyorum.”

Dr. Katharine Baratz Dalke, İnterseks Politika Danışmanı

Bir interseks kadın ve psikiyatrist olan Dr. Baratz Dalke, Dr. Arlene Baratz’ın kızı ve savunuculuğun aile içinde edinilen bir meziyet kanıtlıyor. Dr. Baratz Dalke, bir interseks birey olarak kendi deneyimini, Psikiyatri ve Davranışsal Sağlık Yardımcı Doçenti olarak çalışmalarına taşıyor.

Genç bir savunucu olan Dr. Baratz Dalke, ulusal televizyonda yer alan en eski interseks yüzlerden biriydi ve hikayesini 2007’de Oprah ile Hida Viloria ve Lynnell Stephani Long ile birlikte paylaştı. Çalışmaları, interACT’ın Gençlik programında sayısız kişinin önünü açtı.

Bugün, Dr. Baratz Dalke, interseks ve LGBTQ kişilere kaliteli klinik bakım sağlama konusunda tutkulu. Pensilvanya LGBTQ İşleri Komisyonu’nun tek açık interseks üyesi olarak görev yapıyor ve eyalet yetkililerine LGBTQİ konularında tavsiyelerde bulunuyor. Dr. Baratz Dalke uzmanlığını, diğer hizmet sağlayıcılar için oluşturduğu interseks hastalarını desteklemeye yönelik çevrimiçi bir kurs aracılığıyla paylaşıyor. Bu kursun gelirleri interACT’ı destekliyor.

Dr. Baratz Dalke, Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Azınlığı Araştırma Ofisi için Çalışma Grubu’nun bir üyesi olarak ve Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri aracılığıyla cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği farklı nüfusların sağlığı ve refahı hakkında rapor veren bir komitede görev yapıyor. “LGBTQI + Popülasyonlarının Refahını Anlamak” başlıklı raporları Ekim 2020’de yayınlandı. Rapor gelecekteki ulusal projelerde interseks verilerinin toplanmasını teşvik ediyor.

“İnterseks sağlık bakımı ya hepsi ya da hiçbiri değildir: Tıp hizmeti sağlayıcılarını denklemden tamamen çıkarmayı düşünmemize de, interseks sağlığının her yönünü aşırı tıbbi hale getirmemize de gerek yok. Gerçekten ihtiyacımız olan şey, sağlık hizmeti sağlayıcılarının interseks özellikleri olan kişilerin sağlık ve bedensel özerkliğini merkeze almak için benzersiz bilgi ve kaynaklarını kullanmasıdır. Bunu her türlü başka sağlık sorunu olan insanlar için yapmakta zaten oldukça iyiyiz. Çoğu zaman interseks bakımında, cinsiyetin ikili olması gerektiğine dair örtük önyargımız, bu diğer becerileri kullanmamıza engel oluyor. “

Dr. Nwadiogo Ejiogu, Vicdani Retçi

Dr. Nwadiogo Ejiogu 2017’de İnterseks Adalet Projesi’nin (Intersex Justice Project) Şikago’daki Lurie Çocuk Hastanesini protesto edeceğini öğrendiğinde bir fırsat gördü.

Dr. Ejiogu, anestezi uzmanı olmak için eğitimde olduğu sırada, bireyin tam bilgilendirilmiş onayı olmadan gerçekleştirilen herhangi bir interseks genital ameliyatında suç ortağı olmak istemiyordu. Lurie Çocuk Hastanesi’nde pediyatrik anesteziyoloji rotasyonunu tamamlayacaksa, adaletsizliği ve zarar vermeyi sürekli kılacak bir pozisyona sokulmaktan korkuyordu.

Endişelerini açıkladıktan kısa bir süre sonra bir danışman, sağlık hizmeti sağlayıcılarının kişisel veya dini değerleriyle çelişen tıbbi bakıma katılmamayı tercih etmelerine olanak tanıyan bir politika olan tıpta vicdani reddi gündeme getirdi. Aynı olanak daha çok kürtaj hizmeti sunmayı reddeden doktorlar tarafından kullanılıyordu. Dr. Ejiogu vicdani reddini sundu ve interseks çocuklarla ilgili herhangi bir genital ameliyata atanmadı.

Intersex Adalet Projesi’nin kurucu ortakları Sean Saifa Wall ve Pidgeon Pagonis’in çalışmalarından esinlenen Dr. Ejiogu, sağlık hizmetleri profesyonellerini sorumlu tutmak için gerekli bir akreditasyon projesini kullanabileceğine karar verdi. Sonuç, çığır açan makalesi “Vicdani Ret, İnterseks Cerrahi ve Perioperatif Adalet Çağrısı” oldu.

Dr. Ejiogu’nun çalışması, tıp alanındaki diğerlerine “daha iyi, daha insancıl hekimler” olmak için adalet ve yapısal baskı konularını merkeze almalarını hatırlatıyor.

“Tıbbi şiddete direnebiliriz ve direnmeliyiz. Yapısal eşitsizliklerden en çok etkilenen topluluklar için şifa alanlarını yaratmak için birlikte çalışabiliriz ve çalışmalıyız.”

Dr. Susan E. Stred, Eğitimci Elçisi

Birçok interseks kişi, endokrinologlarla olumsuz çocukluk deneyimleri yaşadı. Ancak Dr. Susan E. Stred derin toplum bağları olan bir pediatrik endokrinolog. Klinik uygulamadan emekli olan Dr. Stred, 10 yıldan fazla bir süredir ABD’nin en büyük interseks destek grubu olan interConnect’in ev sahipliği yaptığı konferanslara sunum yapmak üzere davet ediliyor. Davetiyeler genellikle sadece interseks kişileri dinleme ve onlardan öğrenme konusunda bilinen bir bağlılığı olan doktorlara verildiğinden, bu önemli bir unsur.

Dr. Stred, endokrinoloji alanındaki diğer profesyonelleri eğitme konusunda kritik bir perde arkası oyuncusu olmaya devam ediyor. İnterseks topluluğu üyelerinden öğrendiği bilgileri tıbbi bakımı iyileştirmek için kullanıyor. Son olarak Dr. Stred, Ulusal LGBTQIA + Sağlık Eğitimi Merkezi’nin İnterseks Kişiler için Olumlayıcı Birincil Bakım 2020 raporunun ortak yazarıdır. 

Tüm interseks kişilerin uzmanlara erişimi yok ve çoğu, herhangi bir yetkiliden bakım alabileceği seçeneklerden yoksun. Dr. Stred’in kritik çalışması, Birleşik Devletler genelinde tüm interseks kişilerin hak ettiği kaliteli bakıma erişimi genişletmeyi amaçlıyor.

“Biz tıbbi bakım sağlayıcılar, ailelerin dirençli interseks çocuklar yetiştirmelerine, bunu iyi şekilde, onları değiştirmeye veya silmeye çalışmadan ve onları destekleyerek yapmalarına yardımcı olabiliriz.”

Dr. Ellie Kim, Değişim için Katalizör

Dr. Ellie Kim bir tweet ile yangın çıkardı. Tıbbi bir araştırmacı olan Dr. Kim, Şikago’daki Lurie Çocuk Hastanesi’nde transseksüel gençlerin sağlığı konusundaki çalışmaların koordinasyonunu yönetiyor. İnterseks Adalet Projesi’nin hastanenin interseks çocuklar üzerindeki genital ameliyatlara devam etmesine yönelik protestolarını fark ettiğinde, konuşması için artan bir gereklilik hissetti. Bu adil olmayan bir çifte standarttı: Hastane, hemen yandaki başka bir klinikte interseks çocukların bedensel bütünlüğüne saygı göstermez ve seçeneklerini elinden alırken, transseksüel çocuklara ve ailelerine hasta merkezli bakım ve destek sağladığına dair transseksüel sağlık kliniğinin reklamını nasıl yapabilirdi?

Tweet: Lurie Çocuk Hastanesi’nde bir trans kadın, doktor ve çalışanım. Bu kurumda pediatrik ürologlar tarafından interseks çocuklara uygulanan tıbbi olarak GEREKSİZ ameliyatlara / müdahalelere ve kendi departmanım Adol Med’in suç ortaklığına kategorik olarak karşı duruyorum.

Dr. Kim’in mesajı yayıldı ve diğer birkaç Lurie çalışanını bebek genital ameliyatlarına karşı seslerini yükseltmeleri için cesaretlendirdi. Eylemleri, İnterseks Adalet Projesi, interACT ve diğer destekçilerin yıllarca süren çabalarını hızla ateşledi, bir medya kampanyasını ve halkın çağrılarını yükseltti: Lurie, halkın baskısına kulak veren, özür dileyen ve önemli istisnalar dışında ameliyatları erteleme sözü veren ilk hastane oldu.

Savunucular, Lurie’nin interseks kliniği personelinin verdiği sözleri tutup tutmayacağını görmek için hala dikkatle izliyorlar. Bununla birlikte, Dr. Kim ve ekibinin eylemleri, bebek genital ameliyatları yapmaya devam eden çok sayıdaki diğer hastaneler için güçlü bir örnek oluşturan tarihi bir ilk yarattı.

“İlaçlar, ameliyatlar ve danışmanlık, doktorların insanları iyileştirmesinin sadece birkaç yolu. Hastaların sağlığı sadece hastalıklardan değil, aynı zamanda sosyoekonomik, ırkçılık, güçsüzlük, bağnazlık ve sosyal adaletsizliklerden de etkilenir. En iyi doktorlar, hastaların sağlığını iyileştirmek için toplumsal / kurumsal değişiklikleri savunmak için bilgilerini ve ayrıcalıklarını kullanırlar.”

Dr. Barbara Chubak, Hipokrat Yemini Savunucusu

New York’tan Dr. Barbara Chubak tıp tarihinde yüksek lisans derecesine sahip bir ürolog ve hem biyoetik hem de cinsel tıp alanlarında çalışmaları var. Hem tıbbi uygulama hem de biyoetik çıkarımlara ilişkin incelikli bilgisiyle, mesleğinde popüler olmayan bir pozisyonu desteklemek için konuşmaya istekli olması şaşırtıcı değil: “Güvenli olduğu sürece, genital cerrahi için karar çocuğun olmalı.”

Dr. Chubak, ABD’li interseks aktivistlerinin genital ameliyatlarda kendi seçimlerini yapma mücadelesini anlatan VICE’ın 2019 videosunda da görünüyor. İnterseks sesleri dinlemeye istekli ürologların nadirliği, kapanış ifadesini inanılmaz derecede güçlü kılıyor: “Zarar gördüğümüze dair kanıtlarımız var. Bundan uzaklaşmalı ve daha iyisini yapıp yapamayacağımızı görmeliyiz. “

Dr. Chubak’ın 2018 GLMA konferansındaki genel sunumu, interseks bakım için popüler “multidisipliner ekipler” modelindeki yetersiz bağlılığı ve sistemik engelleri eleştirdi. Kaliforniya’daki SB 201 yasa teklifi lehinde tanıklık yaptı ve interseks kişilerin genital ameliyatlar hakkında bilinçli kararlar alma haklarını destekledi. Dr. Chubak gibi doktorlar tıpta tam olarak karşılaşmayı umduğunuz kişiler: sadece cerrahi sonuçları değil, aynı zamanda tam kapsamlı bakımı ve yaşam kalitesini de göz önünde bulundurarak mümkün olan en bilinçli kararı vermenize yardımcı oluyorlar.

“Tüm tıp fakültesi müfredatı, interseks hastalara yetkin bakım sağlamak için gerekli temel araçları zaten içeriyor, gelişimsel biyoloji bilgisi ve biyoetik ilkeleri dahil. Uzmanlık alanı ne olursa olsun tüm hekimler, bu araçlara sahip olduğumuzu kabul etme ve bunları kullanma yetkisine sahip olmalıdır.”

Dr. Suegee Tamar-Mattis, Bilgilendirilmiş Onam için Öncü

Dr. Suegee Tamar-Mattis bir aile hekimi ve interseks birey. Dr. Suegee, onlarca yıldır LGBTQIA + insanları için daha güvenli bir dünya için çalışıyor. Bu, 1994 yılında interseks hareketinin ilk günlerinde Bo Laurent ile çalışmayı da içeriyordu. Dr. Suegee’nin partneri, interACT kurucusu Anne Tamar-Mattis. İkili, LGBTQIA + insanlar için topluluk koruması ve kendini savunma eğitimi sağlayan Koruyucu Melekler tarzı bir grup olan San Francisco Sokak Devriyesi için gönüllü olarak hizmet verirken bir araya geldi. O zamandan beri, Dr. Suegee Körfez Bölgesi ve ötesinde ilerleme için bir güç oldu.

Dr. Suegee, 2008 yılında halen faaliyette olan Santa Rosa Transseksüel Kliniğini kurdu ve şu anda teletıp yoluyla cinsiyet olumlayıcı hormon tedavisi sağlayan uygulama tabanlı bir şirket olan Plume için doktor olarak hizmet veriyor. Dr. Suegee, interseks sorunları hakkında popüler bir çalışmacı olmasının yanı sıra travma bilgisine sahip bakım felsefelerinin de savunucusu. Travma bilgisine sahip bakım, interseks kişilerin, bir popülasyon olarak, tıbbi sistemler nedeniyle belirli travmalara sahip olduğunu idrak ediyor ve tıbbi bakımın bu geçmişi hesaba katması gerektiğini savunuyor.

2017 yılında Dr. Suegee, klinisyenler, interseks kişiler, aileleri ve interseks terminolojisini reddeden ailelerle düzinelerce röportaj yapmak için İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Kyle Knight ile birlikte çalıştı. Elde ettikleri rapor, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki rıza dışı interseks genital ameliyatları konusunun derinliğini ortaya çıkardı. “Doğanın Beni Yarattığı Gibi Olmak İstiyorum”, interseks bedensel özerkliğini destekleyen en kritik belgelerden biri olmaya devam ediyor. Bu belge devletin, ulusal ve uluslararası hükümet organlarının desteğini kazanmak için de kullanıldı.

Dr. Suegee, 2020 interseks yetişkinlerin sağlık sonuçları araştırmasının ortak yazarı olarak ulusal araştırmalara liderlik etmeye devam ediyor.

“Bu bir insan hakları mücadelesi ve zorlu, çetin bir yol olabilir. Ancak tarihin adalete doğru yöneldiğini biliyoruz. Şimdi yaptığınız şey gelecekte yankılanacak ve gelecek milyonlarca interseks insanın hayatını etkileyecektir. Yaşanmış deneyimlerinizin önemli olduğundan ve sizin önemli olduğunuzdan asla şüphe duymayın!” 

Dr. Scott Nass, Alçakgönüllülük Lideri

Dr. Scott Nass GLMA: LBGT Eşitliğini Savunan Tıp Çalışanları ve Amerikan Aile Hekimleri Akademisi kurumlarındaki liderliğini interseks haklarını yükseltmek için kullanıyor. Dr. Nass’ın liderliğindeki bu kuruluşlar, interseks çocuklarda gereksiz genital ameliyatların sona ermesini teşvik eden politikaları desteklemede muazzam adımlar attılar. Bu çok önemli savunuculuk, tıpta çalışan diğer birçok kişinin de davayı takip etmesi için kapıyı açtı.

Dr. Nass, GLMA’nın bebek genital ameliyatları konusundaki konumunu doğrulayacak bir yasa olan Kaliforniya’nın SB 201 yasa teklifi lehine ifade vermek ve milletvekillerini eğitmek için çalıştı. İnterseks ve transseksüel gençler için sağlık hizmetlerine getirilen kısıtlamalara karşı, cinsiyet olumlayıcı sağlık hizmetinin şiddetli ve açık sözlü bir savunucusu olmaya devam ediyor.

Tüm LGB doktorlar Dr. Nass’ın yaptığı gibi transseksüel ve interseks sorunları için savaşmayabiliyor. Onun dayanışması, daha fazlasını görmeyi umduğumuz bir örnek oluşturuyor. Bir doktor olarak pozisyonuna alçakgönüllülükle yaklaşıyor ve hastalarının yolu göstermesi gerektiğini biliyor.

“Tıp fakültesinde insanlara kendi bedenleri üzerinde uzmanlar olarak güvenilebileceği öğretilmiş olsaydı keşke. Elbette, kimlik bilgilerim ilaç yazmama ve hastalarımın diğer hizmetlere erişmesine yardımcı olmama izin veriyor, ancak hastaların yaşanmış deneyimlerinin ve yaşam hedeflerinin masaya getirdiğim bilimsel uzmanlıklardan daha önemli olduğunu kabul etmek önemli.”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s