Sosyal Hizmet Uzmanlarının İnsan Cinselliği Hakkında Bilmesi Gereken 10 Şey

(Jeremy Irvin’in socialworker.com web sitesindeki makalesinden yerelleştirilerek çevrilmiştir)

Sosyal hizmet eğitimi, kariyeriniz boyunca karşılaşacağınız zorlu alanların çoğuna hazırlanmanıza yardımcı olur. Bununla birlikte, insan cinselliği konusu, danışanlarınızın birçoğunun yaşamları boyunca bir düzeyde mücadele edebileceği yaşamın önemli bir parçası olmasına rağmen, tipik olarak göz ardı edilir. Bu makale, insan cinselliğinin engin ve büyüleyici dünyasına kısa bir giriş olarak tasarlanmıştır.

1. Biyolojik cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi birbirinden farklıdır.

Biyolojik cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi kavramları, birbirlerinden çok farklı olmalarına rağmen, genellikle eş anlamlı olarak kullanılır. Cinsiyet veya biyolojik cinsiyet, doğuştan gelen dış cinsel organlarınıza (örneğin penis, skrotum, vulva, klitoris veya doğal olarak oluşan biyolojik varyasyonlar) işaret eder. Bu özellikler, kendiniz hakkında düşünme şeklinize uyabilir veya uymayabilir. Cinsiyet kimliği, kendinizi içsel olarak nasıl algıladığınızla ilgilidir. Cinsiyet ifadesi, kendinizi dünyaya nasıl sunduğunuzdur. Daha basit bir ifadeyle, biyolojik cinsiyetiniz (ör. erkek, kadın, interseks) fiziksel bedeninize bağlıdır, oysa cinsiyet kimliğiniz (ör., erkek, kadın, trans, agender, nonbinary vs) bakış açınız tarafından belirlenir. Cinsiyet ifadesi (örneğin eril, dişil) ise yukarıda da belirtildiği gibi kendinizi dünyaya nasıl sunduğunuzdur. Kültürümüz bu kategorileri ikili bir şekilde (sadece erkek veya sadece kadın) düşünme eğiliminde olsa da, insan deneyimi doğası gereği ikili değildir.

2. Cinsiyet ifadesi sosyal bir yapıdır.

İçinde yaşadığınız kültürün normları ve beklentilerinin bir sonucu olarak, cinsiyet ifadesi sosyal olarak inşa edilir. Bir an için şunu düşünün: Kız çocuklar doğuştan pembe rengi sever ve bebeklerle oynamak ister mi? Bir çok kişi buna “hayır” diye cevap verecektir. Bu şeyleri çevrelerindeki dünyayla etkileşime girerek öğrenirler. Bir kişi, bir kadın veya bir erkek için (cinsiyet kimliği anlamında) hangi davranışın (cinsiyet ifadesi) toplumsal olarak kabul edilebilir olduğunu toplumdaki diğerlerinin eylemlerini gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenir. İnsanların genellikle uymaya teşvik edildiği standart, örneğin kadınların uzun saçlı olması ve elbise giymesi ve erkeklerin kısa saçlı olması ve pantolon giymesidir. Bu standartlara uymayanlar, ihlalci olarak görülebilir. Bu standartların sadece toplum tarafından oluşturulduğunu ve zorunlu olmadığını kabul ederek, kendilerini standarttan farklı ifade eden insanları kabul etmeyi öğrenebiliriz.

3. LGBT’den daha fazla çeşitlilik vardır.

Sosyal hizmet uzmanları olarak, kültürel olarak yetkin ve kapsayıcı olmaktan gurur duyuyoruz, ancak insan cinselliği söz konusu olduğunda, dünyamızda var olan büyük çeşitliliği her zaman fark etmiyoruz. Örneğin, LGBT kısaltması (lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender) genellikle sosyal hizmetlerde cinsel ve cinsiyete dayalı azınlıkları dahil etmeye çalışırken kullanılır. Ancak bu kısaltma, toplumda bulunan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğini yeterince temsil etmemektedir. Sosyal hizmet topluluğu üyelerinin daha kapsayıcı olmak için kullanabilecekleri daha iyi bir kısaltma LGBTİA+’dır (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, queer/sorgulayan, interseks, aseksüel ve diğerleri). Bu, insan cinselliği ile ilgili yönelim, kimlik ve davranışların geniş yelpazesini temsil etmek için yaygın kullanılan bir kısaltmadır. Danışanlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için toplumda bulunan çeşitlilik anlayışımızı sürekli olarak artırmaya çalışmalıyız.

4. Danışanlarınız hakkında cinsel yönelimlerine dayalı bir varsayımda bulunmayın.

Birçok insan, bir kişinin cinsel davranışlarının, düşüncelerinin ve arzularının her zaman kendi tanımladıkları cinsel yönelimleriyle tutarlı olması gerektiğine inanır. Örneğin, lezbiyen bir kadının yalnızca kadınlarla seks yapmayı düşünmesini, yalnızca kadınlarla seks yapmayı istemesini ve yalnızca kadınlarla cinsel faaliyetlerde bulunmayı seçmesini bekleriz. Ancak, insanlar o kadar kolay farklı kategorilere ayrılmazlar. Elbette davranışları, düşünceleri ve arzuları örtüşen insanlar var ama bunun geçerli olmadığı birçok kişi de var. Örneğin, erkeklerle evlenen ancak kendini lezbiyen olarak tanımlayan kadınlar, erkeklerle seks yapmayı hayal eden ancak kadınlarla evli olan ve kendilerini heteroseksüel olarak tanımlayan erkekler ya da bir cinsiyete diğerine karşı daha fazla çekim hisseden ancak kendini biseksüel olarak tanımlayan bireyler vardır. Sosyal hizmet uzmanları için danışanlarına kendilerini nasıl tanımladıklarını sormaları ve ardından onlardan bu kimliğin onlar için ne anlama geldiğini açıklamalarını istemeleri önemlidir. Bu, sosyal hizmet uzmanlarının kimliklerine dayalı olarak danışanların davranışları, düşünceleri ve arzuları hakkında varsayımlarda bulunmaktan kaçınmalarına yardımcı olabilir. Saygılı, açıklayıcı sorular sorarak, danışanın kim olduğunun daha iyi bir resmini elde edebilir ve onu daha iyi anlayabilirsiniz.

5. Hepimiz cinsel varlıklarız.

İnsanlar olarak hepimiz doğuştan cinsel varlıklarız. Bu, bir bireyin gey ya da heteroseksüel, cinsiyet ikiliğine uygun ya da uyumsuz, cinsel olarak aktif ya da aseksüel, engelli ya da değil, nörotipik ya da nöroatipik olup olmadığına bakılmaksızın doğrudur. Hepimizin cinsel zevki deneyimleme kapasitesi vardır. Toplumsal norm olarak algılanandan farklı görünen, hareket eden veya işlev gören birçok kişiye genellikle cinselliği olmayan birey olarak bakılır, ancak durum böyle değildir. Sosyal hizmet uzmanları, her bireyin kendi seçtikleri cinsel faaliyetlere katılıp katılmayacağını, ne zaman ve nasıl yapacaklarını seçme hakkını savunmaya çalışmalıdır. Ayrıca, çeşitli ayrıcalıklara sahip olanları, belirli azınlık topluluklarının cinsel ihtiyaçlarını karşılama girişimlerinde karşılaştıkları benzersiz zorluklar hakkında eğitme yükümlülüğümüz var.

6. Sizin kendiniz için tercih etmemeniz, bunun yanlış olduğu anlamına gelmez.

Kendi kişisel yaşamlarımızda, kendi kişisel inançlarımıza dayanarak belirli bir cinsel davranışı yargılayabiliriz. Bu inançlar, yaşanmış deneyimlerimizle şekillenir ve dünya görüşlerimizle renklenir. Kendi inançlarımız bizim için mükemmel olsa da başkaları için her zaman uygun olmayabilir. Sosyal hizmet uzmanları olarak, danışanlarımızı kendi kişisel değerlerimizden ve önyargılarımızdan bağımsız olarak onlar için en iyi çözümlere ulaşmaları için güçlendirmek yönünde ahlaki ve etik bir yükümlülüğümüz var.

Bir cinsel aktivitenin sağlıklı olarak kabul edilmesi için, şu tanım sosyal hizmet uzmanları tarafından bir kılavuz olarak kullanılabilir: “İsteksiz bir gözlemcinin görüşü ve işitmesi olmadan, tüm partnerler tarafından karşılıklı olarak kabul edilen ve zararlı veya zorlama olmayan ve rıza gösteren yetişkinler arasında yapılan herhangi bir cinsel aktivite”. Kendimiz buna katılmayı seçsek de seçmesek de, bu tanıma uyan her türlü cinsel aktivite normal kabul edilmelidir. Tüm bu koşullar yerine getirildiyse, büyük olasılıkla bu davranışın sağlıklı kabul edilmesi gerekir. Öte yandan, bu koşulları karşılasa bile, danışan belirgin bir sıkıntı düzeyi bildiriyorsa, sosyal hizmet uzmanının, danışanın sıkıntıyı anlaması için konuyu daha ayrıntılı olarak keşfetmesine yardımcı olması muhtemeldir.

7. Kapsayıcı bir dil kullanmak önemlidir.

Sosyal hizmet uzmanları, hizmet verdikleri her kesimden insana kapsayıcı ve misafirperver bir ortam yaratmaya çalışır. Özellikle cinsel ve cinsiyete dayalı azınlıklarla ilgili olarak daha kapsayıcı bir kelime dağarcığı kullanarak, tüm bireyler için güvenli ve iyileştirici bir ortamı daha iyi teşvik edebiliriz. Ancak şu anki kelime dağarcığımız hizmet verdiğimiz cinsel ve cinsiyet azınlıkları üzerinde ne tür bir etkiye sahip?

Bu kişiler açısından bakıldığında, alanımızdaki belgelerde kullandığımız dil sandığımızdan daha sınırlayıcı olabilir. Örneğin, danışana sunulan form sadece iki cinsiyet olduğunu mu varsayıyor? Formda kaç cinsiyet seçeneği yer alıyor? İlişki durumu sorulduğunda, form “evli” veya “partneri var” terimini mi kullanıyor? Cinsel istismar sorulduğunda, sorunun ifadesi “istismar kurbanı” mı yoksa “istismardan hayatta kalan” mı (daha güçlendirici bir ifade)?

Sosyal hizmet uzmanları olarak, dilimizin danışanlarımıza ne tür mesajlar gönderdiğinin farkında olmamız gerekir. Tüm bu sorulara bakmak bunaltıcı görünebilir, ancak birkaç küçük değişiklik uygulamak, danışanlarınızın ilerlemesinde çok olumlu bir etkiye sahip olabilir.

8. Cinsellik, sorunlu alanlardan daha fazlasını kapsar.

Sosyal hizmet uzmanları, danışanlarla çalışma ve onları güçlendirme konusunda “olumlu yönlere odaklı” yöntemler konusunda eğitilir. Ancak sosyal hizmet uzmanları cinsellik hakkında düşündüklerinde, genellikle sadece genç hamilelik, LGBTİA+ bireylere uygulanan zorbalık, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) ve cinsel istismar gibi danışanların hayatlarını olumsuz etkileyebilecek sorunlu alanları düşünürler. Sosyal hizmet uzmanlarının, cinsellik konusunda daha pozitif olmayı ve danışanlarıyla cinselliğin tüm yönlerini, hatta iyi giden şeyleri bile tartışmaya istekli olmayı öğrenmeleri önemlidir. Örneğin, danışanın cinsellikle ilgili travmayı atlatmasına yardım ederken, danışanın, yaşadığı travmanın bir sonucu olarak ortadan kaldırılmayan cinselliğin olumlu yönlerini keşfetmesine yardımcı olmak da önemlidir.

9. Rahat ve güvenli bir ortam yaratın

Cinsellikle ilgili konularda, her iki tarafın da yaşadığı potansiyel kültürel, kişisel ve dini tabular nedeniyle, sosyal hizmet uzmanları ve danışanlar için birbirleriyle tartışmak genellikle zor olabilir. Kişisel rahatınızın danışanınızın rahatlığından daha önemli olmadığını hatırlamak önemlidir. Cinsellik konuları sizin için kişisel olarak rahatsız edici olsa bile, danışanlarınızın endişelerini dile getirmek ve sorunları dile getirmek için kendilerini güvende hissettikleri bir ortam yaratmak sizin profesyonel sorumluluğunuzdur. Bu konular sizin için garipse, muhtemelen danışan kitlenizi etkileyebilecek cinsellik konularını tartışmak için pratik yapabileceğiniz güvenilir meslektaşları bulun. Farkında olmanıza ve hazırlıklı olmanıza yardımcı olmak için geniş normatif cinsel davranış yelpazesi hakkında araştırma yapın.

10. Cevabı bilmediğiniz zaman sakin olun.

Peki bir danışan size cinsellikle ilgili cevabını bilmediğiniz bir soru sorduğunda ne yapmalısınız? İlk olarak, anda kalın ve sakin olmaya çalışın. Danışana ve terapötik ilişkiye onarılamaz zararlar verebileceğinden, bilgisiz ve düşüncesiz bir yanıtla hızlı bir şekilde yanıt vermek istemezsiniz. İkincisi, beden dilinizin farkında olun. Beden diliniz değişirse, danışan reddedilmiş hissedebilir. Ardından, böyle kişisel ve genellikle zor bir konuyu gündeme getirmek için terapötik ilişki içinde yeterince rahat hissettiği için danışana teşekkür edin. Danışana konuyu tartışmak için rahat ve mutlu olduğunuzu belirtin, ancak bu önemli soruya veya endişeye hızlı bir şekilde yanıt vermek yerine, biraz araştırma yapmak ve mümkün olan en iyi yanıtı bulmak için zaman isteyin. Bu tür bir yanıt genellikle terapötik ilişkiyi güçlendirmeye yardımcı olabilir, çünkü danışanın gerçekten değerli ve onaylanmış hissetmesini sağlayabilir. Ek olarak, bu şekilde yanıt vererek, kendinize en uygun yanıtın ne olduğu konusunda araştırma yapmak ve meslektaşlarınıza danışmak için daha fazla zaman vermiş olursunuz.

Muhtemelen anlayabileceğiniz gibi, insan cinselliği konusu başlangıçta düşündüğünüzden çok daha karmaşık olabilir. Bu 10 yönergeyi, bu önemli konuların çoğunu daha ayrıntılı olarak keşfetme yolunda size yardımcı olabilecek bir sıçrama tahtası olarak kullanacağınızı umuyoruz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s